4/02/2012

Respect其實你地係咪應該諗深一層
你個仔將來未必想做醫生
你個女將來未必一定想嫁個有錢人
一直有兩個字喺佢地心裡邊做一個指引
就係夢想 你唔問你可能一世都唔會知
佢 挨過 苦過 搏過 拼過 俾人鬧過?
你有冇聽過佢喊過 痛過 怨過 跌過?
佢冇放過每一個機會
佢證明自己喺呢個世界係好有樂趣尊敬每一位有夢想、有想法的後生仔女。
期待你今年成為我們的一份子。

Show us your DREAM.

沒有留言: