9/03/2007

DJ班餘生記 6

一切由一條link開始... 登上了看見車車, 亞Bu的名字, 再看看價錢, 於是就寄出demo了...

不久之後, 就收到一個面試通知, 而且在新城舉行呢, 還記得面試那天, 第一次去電台興奮萬分, 但係一入到房, 個心跳到想爆咁滯, 個嘴震到想跌出黎咁, 如果十係最緊張的話, 我有二百!! 最後要多謝亞絹, kk, Ernest比o左一個機會我~

六堂的DJ course眨下眼就完了, 除了認識自己之外, 還發現了一樣從小已經知道但總是不會做好的事------做好準備

準備工夫除了是尊重工作本身之外, 而且是做好一件事的不二法門, 就像每堂的一份功課, 如果之前無做好準備, 搵好資料, 寫好稿, 計準時間, 量你再有什麼天才, 聲線再怎樣動聽, 當走入錄音室, 粉還是炒硬的!! 而且, 機會可能只有一次, 把握唔到的話, 可能會無下一次, 又可能要再用十年o既時間o黎改變人地對自己o既睇法, 所以除了羨慕別人的成功外, 也要看看他們背後的故事, 小儀也說過, 叻到好似森美咁, 第一次開咪做節目之前, 都要捉住佢dem左4次之多!!

哈~對不起, 好像令氣氛突然嚴肅了~

之後要講一講同學仔啦~ 講真...呢班人真係好奇怪~ 第一堂剛剛識第二堂已經比人話好鬼嘈~
好開心可以同你地上呢六堂, 一齊扮人, 一齊偷笑, 一齊幫人地個朋友解答問題, 一齊揭示戀情o既發生, 仲有大財主罰錢比我地食野, 不過你地真係好嘈, 而且把嘴好...

好唔捨得你地, 好在以後仲有每月一聚, 如果可以18個人一齊on air就好了…
最後, 壓軸係鳴謝亞絹, KK, Ernest, 亞影, 安琪, 組媽, 多謝你地比我地一個起步o既機會, 帶我地玩遊戲, 教我地錄音, 寫稿, op機, 搵人同我地講好正o既talk, 仲要答埋我地o既騎呢問題~ 辛苦你地了

07新新DJ Cow

1 則留言:

me 說...

只對這句有興趣︰「一齊揭示戀情o既發生。」